2017 Yılı Trafik Harç Masrafları

  • B sınıfı sürücü belgelerinden 418.30 tl
  • A sürücü belgelerinden 138.90 (A1 ve A2 dahil) tl
  • F ve H sınıfı sürücü belgelerinden 133.70 tl
  • Diğer sürücü belgelerinden (C-D-G sınıfları için) 697.80 tl
  • Uluslararası sürücü belgelerinden 268.50 tl
  • Sürücü belgesi değerli kağıt bedeli 133.40 tl