2018 Yılı Trafik Harç Masrafları

  • B sınıfı sürücü belgelerinden 495.80 TL
  • A sürücü belgelerinden 188.53 (A1 ve A2 dahil) TL
  • F ve H sınıfı sürücü belgelerinden 164.50 tl
  • Diğer sürücü belgelerinden (C-CE-D sınıfları için) 828.00 TL
  • Tüm Sınıflar için Vakıf Bedeli 25.20 TL
  • Sürücü belgesi değerli kağıt bedeli 134.00 TL